Till sidans huvudinnehåll
Elev och lärare läser tillsammans
Elev och lärare läser tillsammans

Det här visar kvalitetsanalysen 2023

Publicerad 7 februari 2024

Kvalitetsanalysen visar att tidig utveckling av språk- och taluppfattning är viktigt för elevers framtida lärande. Att de elever som behöver det tidigt får stöd, samt att lärarnas kompetens i att undervisa betyder mycket för elevernas utveckling. Hur övergången mellan årskurs 3 och 4 sker har också stor betydelse.

Under 2023 har grundskoleförvaltningen genomfört analyserande workshopar med personer på skolorna och personer i förvaltningen som stöttar skolorna. Mellanstadieelever från två skolor har bidragit med sina uppfattningar om skillnaden mellan att gå på lågstadiet och mellanstadiet. Fokus har varit att försöka ta reda hur kommer det sig att resultaten för eleverna i årskurs sex är sämre än i årskurs tre.

 — Vi behöver fortsätta med Läsa-, skriva-, räkna-garantin, anpassa undervisningen efter elevernas behov. Vi behöver stärka det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på undervisningen så att färdigheter i språk och matematik främjas och eventuella skolsvårigheter förebyggs i ett tidigt stadium, säger Annika Hellström, kvalitetschef på grundskoleförvaltningen.

På Jättestenskolan på Hisingen har eleverna på mellanstadiet höjt sina resultat i matematik tre år i rad. Biträdande rektor på Jättestensskolanskolan säger att det är en kombination av såväl undervisningens form och innehåll som skolans organisering och kollegiala kultur som skapat de goda förutsättningarna.

 — Det finns en tanke i allt vi gör – allt från att resursplanera utifrån elevernas behov till vårt två-parallellsystem med huvudansvariga lärare i SV/SO och MA/NO. När eleverna börjar i fyran är tryggheten med få lärare fortfarande viktig.

Kvalitetsanalysen kommer att bidra till förstärkningar av de utvecklingsarbeten som redan pågår, men också ligga till grund för verksamhetsplan 2025 för grundskolenämnden.

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

${loading}