Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Vybild över Litteraturgatan.

Litteraturgatans omvandling fortsätter

Publicerad 8 juli 2022

Efter att arbetet satts i paus under november 2021 har nu ny entreprenad påbörjat sin planering och efter sommaren fortsätter omvandlingen av Litteraturgatan.

Under vecka 32 i augusti startar det fortsatta arbetet för att göra om Litteraturgatan till stadsgata. Trafikkontorets byggprojekt återupptar den nya utformning av Litteraturgatan som när det är klart ska innehålla ett körfält för kollektivtrafik i mitten, nya gång- och cykelbanor på Litteraturgatan samt två cirkulationsplatser. Busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen ska byggas om. Annat arbete som pågår samtidigt i området är ledningsarbeten som ska säkerställa försörjningen av nya fastigheter, som byggs på västra sidan av Litteraturgatan.

Allt beräknas vara färdigt i oktober 2023.

${loading}