Till sidans huvudinnehåll
Trappa i centrala Gamlestaden. På trappan kliver en person med skor i flera färger.

Trappan som tar historiska kliv

Publicerad 6 september 2022

Den nya trappan i Gamlestaden låter besökarna ta klivet in i historien genom sex historiska personer.

Det är trappan ner till Säveån från Gamlestads torg som fått de historiska invånarnas namn och tidsperioder ingraverade. Personerna speglar områdets förvandling genom tiderna. Från det gamla Lödöse, landerierna till 1900-talets stora industrialisering och avslutningsvis till dagens invånare som får heta ”Du och Jag” på trappans sista steg.

– Det känns fint att vi genom trappan kan uppmärksamma platsens rika historia när vi samtidigt är inne i en stor omvandling av området, kommenterar Göteborgs Stads projektledare Maria Brandt på fastighetskontoret. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen.

Människoliv i fyra steg

Göteborgs stadsmuseum har varit med och tagit fram namnen. De har tagit fram personer med olika bakgrund och liv som alla har verkat i Gamlestan.

Det första trappsteget tillhör rådmannen Severin Svart. Han höll till i Nya Lödöse som var namnet på Gamlestaden på 1500-talet. Från samma tid finns även Lissille Olofsdotter som var piga. Nästa trappsteg för oss vidare till det som kallas landeritiden på 1700-talet. Här fanns Marieholms landeri som var ett av de så kallade Gamlestadslanderierna. Maria Tanggren var arrendator för landeriet medan Anders Zandor Pehrsson var dräng på 1830-talet.

Från landerier till industri

Det som format bilden av Gamlestaden i modern tid är industrin. Gamlestadens fabriker var en stor textilindustri i huset mittemot trappan på andra sidan Säveån. Här var Alida Lilja kontorist 1910. Den dåliga marken gjorde det svårt för de tunga maskinerna och lösningen blev det sfäriska kullagret som skapade SKF.

SKF:s starka tillväxt gjorde att utländsk arbetskraft värvades efter andra världskriget. En av dem var svarvaren Mario Salvini som var en av många italienare som kom till Gamlestaden. Under många år bodde italienarna i ett område som fick namnet Lilla Milano.

Gamlestan har förändrats genom århundradena och kommer de kommande åren att utvecklas vidare för framtidens invånare och besökare. Det återstår att se vilka namn och livsöden som kan tänkas tillkomma i framtiden.

${loading}