Till sidans huvudinnehåll

Ombyggnad av A Odhnersgata och Olof Asklundsgata September 2023 – hösten 2025

Publicerad 23 augusti 2023

Arbete utförs vardagar kl. 6.30 – 19 men helgarbete kan bli aktuellt. Körfält, gång- och cykelbanor flyttas under arbetets gång. Följ skyltar och hänvisningar. Arbetet medför buller.

Projektet är den första delen i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till tät blandstad. Stadsdelen får ett stort inslag av bostäder samt ny skola, förskola och parker. Arbetet påbörjas på A Odhners gata i körfältet närmast Circle K mot rondellen och sedan vika av norrut på Olof Asklundsgata. Vi breddar även A Odhners gata öster om rondellen till Ingela Gathenhielms gata för att flytta ut gång- och cykelbanan vid ledningsarbete i befintlig gång- och cykelbana. Senare i projektet utför vi arbete i Fältspatsgatan, Gruvgatan och Ingela Gathenhielms gata samt nya lokalgator till nya kvarter.${loading}