Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Serviceresor bokningar fungerar som vanligt igen

Publicerad 27 mars 2023

Driftstörningarna i Serviceresor bokningssystem är nu lösta. Vi återgår till normala rutiner.

Uppdaterad: 10 maj 2023

Vad hände under driftstörningen? Uppdaterad information om personuppgiftsincident

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas.

Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Personuppgifter som förekommer i systemet är namn, kontaktuppgifter, uppgift om adresser och resor och information om behov under resan, till exempel hjälpmedel. I systemet fanns resehistorik för sex månader bakåt. Den drabbade IT-leverantören har flera kunder och det är i dagsläget inte klart vilka uppgifter som påverkats och om det påverkat uppgifter för hela den lagrade perioden.

Det vi vet nu är att det påverkat tillgängligheten och eftersom man inte kunnat komma åt systemet har det påverkat möjligheten att boka resor och skapat förseningar och störningar. Vi håller oss uppdaterade och tar kontinuerligt del av information från våra leverantörer som själva utreder händelsen.

Eftersom vi inte känner till omfattningen än vet vi heller inte vilka konsekvenser detta kan medföra för personer vars reseuppgifter fanns i systemet.

Vi har själva gjort en anmälan om personuppgiftsincidenten till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Har du frågor och vill veta mer, kontakta: verksamhetschef Patricia Anselmo
Telefon: 031-365 00 00
E-post: patricia.anselmo@stadsmiljo.goteborg.se

Mer information om hur stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

${loading}