Till sidans huvudinnehåll
Ängås Platå har nu markanvisats till tre aktörer. Foto: Yousef Boussir.

Klart: De får bygga på Ängås Platå

Publicerad 26 mars 2024

JM, FB Bostad och Göteborgs Egnahem kommer att utveckla området Ängås Platå i Frölunda. Cirka 100 småhus och 100 lägenheter ska byggas.

Göteborg ska fortsätta växa och som vi tidigare berättat ska nya bostäder i väster, Ängås Platå, byggas. Området kommer att utvecklas med cirka 100 småhus och 100 lägenheter. Aktörerna som ska bygga är JM, FB Bostad och Göteborgs Egnahem. Alla bostäder kommer att bestå av bostadsrätter eller äganderätter, alltså byggs i detta skede inga hyresrätter.

Bostäderna är en del av en större satsning i området. I ett senare skede planerar staden att tillföra friliggande bostäder med särskild service, en ny grundskola med idrottshall, en förskola och park.

Ängås Platå är ett naturnära område med närhet till havet. På gångavstånd finns Opaltorget, Frölunda torg och Välens naturområde med bollplaner. En utveckling av Ängås Platå bidrar till att stärka kopplingarna mellan Ängås, Frölunda, Grevegården och Kannebäck.

Beslutet för markanvisningen skedde under Exploateringsnämndens sammanträde 25 mars.


${loading}