Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild på Svenska Mässans nya höghus.
Svenska Mässans nya höghus klart för samråd. Visionsbild: Tham & Videgård.

Svenska Mässans nya höghus klart för samråd

Publicerad 15 december 2022

Byggnadsnämnden har beslutat att detaljplanen för Svenska Mässans nya höghus vid Korsvägen, +ONE, ska ut på samråd. En plan som innehåller både hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och kategoribostäder med mera.

Byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget till detaljplanen för Svenska Mässans nya höghus vid Korsvägen på samråd. Planen gör det möjligt att bygga ett nytt höghus mot Korsvägen samt ny entré/foajé mot Skånegatan.

Med sina 40 våningar och närmare 140 meter höjd blir det ett påtagligt högre torn än befintliga Gothia Towers, och det kommer att bli ett nytt landmärke i staden:
– Förslaget kommer att provas utifrån att det att bli ett nytt landmärke i staden och som nytt höghus i stadsrummet, säger Sabina Uzelac, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Enligt förslaget kan olika funktioner rymmas inom den nya byggnaden, såsom hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och kategoribostäder, till exempel forskarbostäder eller studentbostäder. Fasaden mot Skånegatan kommer kunna byggas om för att öppna upp mässhallens bottenvåning. Det blir också möjligt att skapa nya verandor för utevistelse.

– Planen syftar även till att säkerhetsställa och utveckla en god vistelsemiljö i anslutning till Korsvägen. Platsens förutsättningar med omgivande kulturmiljövärden tas tillvara samtidigt som en inkluderande fasad och platsbildning i två plan kan skapas, förklarar Sabina Uzelac.

Planförslaget innebär att byggrätten anpassas i relation till den omkringliggande bebyggelsen och stadsrummet. Sockelns fasad och entrémotiv samspelar i skala och riktning med omgivande kvarters fasader.

Samrådet startar 25 januari 2023 och pågår till 1 mars 2023.

${loading}