Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över Masthuggskajen. Bild: Göteborgs Stad.

Två nya konstgestaltningar till Masthuggskajen

Publicerad 15 september 2023

När Masthuggskajen byggs ut och omvandlas får stadsdelen också ny offentlig konst. I ett open call söker Göteborgs Stad konstnärer till två olika uppdrag där konsten kan vara med och påverka och berika utvecklingen av stadsdelen.

Det ena uppdraget går ut på att skapa en konstgestaltning i en eller flera delar till den nybyggda delen av Masthuggskajen, där den nya halvön ingår. Temat för konstgestaltningen är ”port mot världen”, med östra kajens historia som utgångspunkt. Kajen har länge varit just en port mot världen, med handel, export och inte minst den stora utvandringen till Amerika, där många svenskar lämnade sitt hemland via Masthuggskajen. 

Konsten ska ta tillvara det unika med stadsdelen 

Det andra uppdraget går ut på att skapa en konstgestaltning till det befintliga Masthuggskajen. Under processen ska konstnären arbeta med olika publika inslag där göteborgaren och lokala verksamheter bjuds in att delta.

Tematiken för det uppdraget är ”port mot staden”, och utgår från västra Masthuggskajens historia och samtid. Idag finns här många kulturyttringar och sociala mötesplatser som har växt fram under åren, liksom verksamheter med fokus på socioekonomiskt utsatta grupper. Konsten ska ta sig an denna unika identitet.

Konstnärer kan anmäla sitt intresse för projekten senast 17 oktober 2023. Båda konstgestaltningarna ska vara klara senast samtidigt som stadsdelen Masthuggskajen blir klar, i dagsläget beräknat till 2030.

Läs mer om open call för Masthuggskajen goteborgkonst.se

${loading}