Till sidans huvudinnehåll
Bild på Östra stationsbyggnaden som om du står bredvid den, med folk på uteserveringar utanför.
Arkitektbyrån Krook & Tjäder får uppdraget att utforma byggnaden för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. Förslaget har flera krävande och tekniskt utmanande lösningar som behöver bearbetning. Så utformningen kan ändras.

Så blir Centralens östra stationsbyggnad

Publicerad 12 februari 2021

Nu är det klart att det blir arkitektbyrån Krook & Tjäder som får uppdraget att utforma byggnaden för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5–7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation. ”Vi ser kvaliteter i förslaget, men en del detaljer behöver bearbetas vidare”, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Gestaltningen av byggnaden som bland annat kommer inrymma Västlänkens östra stationsuppgång i Region City börjar ta form. Under tre månader har fyra arkitektteam arbetat fram förslag till gestaltning av byggnaden och det är nu klart att det blir arkitektbyrån Krook & Tjäder som får uppdraget att utforma byggnaden.

Krook & Tjäder har i sitt förslag ”The Clearing” skapat en stram och skandinaviskt elegant byggnad, med en välkomnande och varm karaktär präglad av öppenhet, trä och glas, står det att läsa i bedömningsutlåtandet.

– Det här är första byggnaden i Region City och är därför också viktig för att sätta kvalitetsnivån på arkitekturen. Jag tycker att förslaget har förutsättningar att bli riktigt bra, menar Björn Siesjö, stadsarkitekt som tillsammans med Mary Halvordsson, arkitekt, på stadsbyggnadskontoret suttit med i bedömningsgruppen för det parallella uppdraget.

Bedömningsgruppen uppskattade det konsekventa nyttjandet av trä och, framför allt, den tydligt markerade stationsentrén. Förslagets styrka är gestaltningen som signalerar symbolbyggnad på långt håll men också fungerar väl i den mänskliga skalan längs trottoaren, skriver bedömningsgruppen i sin motivering.

Förslaget har flera krävande och tekniskt utmanande lösningar som behöver fortsatt bearbetning:

– Vi ser kvaliteter i förslaget, men en del detaljer behöver bearbetas vidare, förtydligar Björn Siesjö.

Enligt Björn Siesjö så kommer det att bli fler tävlingar och parallella uppdrag i området framöver.

– Den nya stadsdelen Region City med sina många byggnader kommer bli ett blickfång för både göteborgare och besökare och därför är det viktigt med god arkitektur.

Om uppdraget

Projektet som helhet omfattar en ny kommersiell byggnad med uppgång och stationsbyggnad för Västlänken i anslutning till den nya stadsdelen Region City, norr om Göteborgs Centralstation. Projektet omfattar 34 000 kvadratmeter och byggnaden kommer inrymma station, stationsservice, handel, restauranger och cirka 1 500 kontorsarbetsplatser. Byggnationen påbörjas 2023 och fastigheten kommer vara klar för inflyttning 2026.

För gestaltningen har byggaktören Jernhusen och entreprenören NCC arrangerat ett parallellt uppdrag med fyra inbjudna arkitektteam. Bedömningsgruppen har utgjorts av representanter från Jernhusen, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, NCC och Per Bornstein som sakkunnig arkitekt.

Visionsbild av Centralens Östra stationsbyggnad.

I bedömningsutlåtandet kallas den nya byggnaden för ”en stram och skandinaviskt elegant byggnad, med en välkomnande och varm karaktär präglad av öppenhet, trä och glas”. Projektet omfattar 34 000 kvadratmeter och byggnaden kommer inrymma station, stationsservice, handel, restauranger och cirka 1 500 kontorsarbetsplatser. Byggnationen påbörjas 2023 och fastigheten kommer vara klar för inflyttning 2026.

Fakta: Parallella uppdrag

  • Parallella uppdrag är en metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett byggnadsprojekt. Flera arkitekter arbetar då, ibland i öppen dialog med byggherren, parallellt med olika förslag till utformning.
  • Efter ett parallellt uppdrag brukar det kontor som bedömts leverera det bästa förslaget erbjudas fortsatt uppdrag att utveckla byggnaden till nästa steg.
  • Parallella uppdrag är ett alternativ till arkitekturtävlingar.

${loading}