Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Stadsmiljöförvaltningen informerar om personuppgiftsincident gällande våra kameror

Publicerad 24 mars 2023

Vi på stadsmiljöförvaltningen har upptäckt att vi delat kameraströmmar med personer och organisationer som inte är behöriga att se dem. Vi har själva gjort en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor.

Vi har olika typer av kameror som övervakar staden, bland annat trafikkameror som bevakar trafikflödet, tekniska anläggningskameror i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som till exempel broar, tunnlar, hissar eller liknande, kollektivtrafikkameror i anslutning till hållplatser och bevakningskameror för att tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott.

Vi har olika typer av kameror och bildkvaliteten varierar mellan dem. I en del av det material som delats syns människor enbart på långt håll och är svåra att identifiera. I andra delar är bilderna tydligare och det är lättare att identifiera enskilda personer. Sådana bilder skyddas av sekretess. Förutom bilder på enskilda personer kan även andra personuppgifter förekomma i bild, till exempel registreringsnummer.

Vi delar våra kameraströmmar med andra organisationer i realtid, bland annat Trafikverket, Västtrafik, bussbolag, räddningstjänsten.

Stadsmiljöförvaltningen genomför en översyn av de kameror som används i vår verksamhet. Översynen görs för att säkerställa att vår hantering följer gällande regelverk, bland annat dataskyddsförordningen (GDPR). I det pågående arbetet har vi upptäckt att det funnits felaktiga behörigheter och bristande säkerhet i vårt kamerasystem. Det har bland annat inneburit att delning skett utan att mottagaren varit verifierad, det vill säga vi har inte säkerställt vem mottagaren är. Kameraströmmar från kameror har delats med personer och organisationer som inte är behöriga att ta del av just de kameraströmmarna. Det har bland annat inneburit att sekretessreglerade uppgifter gjorts tillgängliga utan att grund för detta funnits.

Stadsmiljöförvaltningen har i dagsläget inte identifierat några särskilda konsekvenser eller höga risker för dig som befunnit dig i stadsmiljön och kan ha förekommit i bildmaterialet som delats, annat än att uppgifterna spridits till obehöriga. Delning av bildströmmar gäller enbart realtid och ingen lagring förekommer eller har förekommit.

Så har vi åtgärdat problemet

Vi har stängt av de konton där vi inte kunnat kontrollera vem mottagaren är. Exempel är gruppkonton hos bussbolag och entreprenörer som ej utför uppdrag för Stadsmiljöförvaltningen.

Vi har stängt av delningen av vissa kameror till vissa organisationer. Delning till andra organisationer pågår fortfarande men vi arbetar för att på sikt vidta tekniska åtgärder för att säkerställa en säker hantering.

Har du frågor eller vill du veta mer?

E-post: stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se
Telefon: 031 – 365 00 00

Läs om hur stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

Läs mer om vår kamerabevakning.

${loading}