Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på kanalen vid Centralstationen i Göteborg, som omges av höga kanalmurar.

Upprustning av kanalmurarna i startgroparna

Publicerad 3 februari 2021

Trafikkontoret planerar att starta upp arbetet med att rusta upp kanalmurarna längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen.

Arbetet omfattar murarna längs hela sträckan, förutom den delsträcka längs Norra Hamngatan som rustades upp 2016. Arbetet omfattar även de broar längs sträckan som är i behov av upprustning: Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.

– Det kommer att dröja några år innan spaden sätts i backen för den första delsträckan eftersom det krävs ett omfattande planeringsarbete för att kunna genomföra upprustningen i denna komplexa stadsmiljö som vi befinner oss i, säger programledaren Jeanette van Zalingen.

Att renovera kanalmurarna är ett omfattande arbete som kommer att få påverkan, inte minst på kollektivtrafiken på Drottningtorget och i Brunnsparken. Under byggnationen är det många intressen som ska samsas om en begränsad yta. Kollektivtrafiken, transporter, gående och cyklister behöver komma fram, samtidigt som området ska vara tillgängligt för intilliggande verksamheter. Målet med upprustningen är att bevara kulturmiljön, möjliggöra fortsatt trafikering på gator och spår samt skapa ett attraktivare stadsrum längs kanalen.

Processen framåt

För att kunna starta arbetet behöver politikerna först fatta ett inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurarna. I inriktningsbeslutet beskrivs upplägg, omfattning och mycket tidiga tids- och kostnadsbedömningar för planering och upprustning av kanalmurarna. I februari går ärendet upp i trafiknämnden för beslut, därefter går ärendet vidare för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren.

${loading}