Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
En hand som pekar på en karta

Undersökning ska öka kunskapen om Hisingens primärområden

Publicerad 3 maj 2023

Vilka platser är välbesökta på Hisingen? Finns det ställen invånare undviker att vara på, och varför? Det är några av frågorna som boende på Hisingen har fått svara på när utvecklingsledare stadsutveckling stått på olika torg på Hisingen för att samla lokal kunskap om invånarnas upplevelse av staden.

Sedan 2022 har förvaltningens utvecklingsledare stadsutveckling besökt olika torg och evenemang på Hisingen för att genomföra så kallad informationsinhämtningar. Boende och besökare får svara på frågor om bland annat vilka platser på Hisingen de är stolta över, vilka ställen de undviker, vilka mötesplatser de besöker och vilken tid på dygnet. De får också möjlighet att ställa frågor om stadsutveckling på Hisingen.

Ökad förståelse för Hisingens olika områden

 Syftet med informationsinhämtningen är att höja den lokala kännedomen och öka förståelsen för Hisingens olika områden.

— Genom att få ett så brett underlag som möjligt kan vi skapa en representativ bild av hela Hisingen. Informationen som vi får spelar vi också in i tidiga skeden, både i framtida och pågående planprocesser, säger Sofia Jonsson, utvecklingsledare stadsutveckling.

Det insamlade underlaget förs in och visualiseras i ett kartprogram för att kunna analyseras och sättas i relation till statistik och annan insamlad data, vilket tillsammans utgör en viktig lokal kunskapsbas.

Särskilda fokusområden 2023

Tidigare har informationsinhämtningarna ägt rum i bland annat Backa, Biskopsgården, Kyrkbyn och på Hjalmar Brantingsplatsen. Under 2023 är målet att fortsätta de informationsinhämtningarna som varit genom att komplettera med nya områden. Två särskilda fokusområden för 2023 är Kärra-Gerrebacka och Torslanda-Amhult där det idag inte finns tillräckligt med kunskap om.${loading}