Till sidans huvudinnehåll
BIld tagen från luften med Götaälv i förgrunden och bakgrunden Stenaterminalen.

Lindholmsförbindelsen troligast klar 2039

Publicerad 22 september 2022

Spårvagnstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen i Göteborg, med en hållplats under Stigbergstorget, kan troligast öppna för trafik först år 2039. Den nya tidplanen presenterades för trafiknämnden på torsdagens sammanträde.

Den ursprungliga ambitionen var att Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen skulle stå färdig 2035. Projektet har dock blivit något försenat i starten och när det nu har gjorts en fördjupad analys av de olika momenten i projektet står det klart att tidplanen behöver justeras.

- När vi nu tittat närmare på omfattningen och komplexiteten i planerings-, tillstånds- och byggprocesserna landar vi på 2039 som det troligaste slutåret för projektet, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för Lindholmsförbindelsen på trafikkontoret.

Hon tillägger att det är vanligt att tidplanen för den när typen av väldigt stora projekt justeras i början av processen.

Omfattande tillståndsprocess

Just nu genomförs så kallade genomförandestudier för Lindholmsförbindelsen. Nästa steg är att parallellt starta det omfattande och komplexa arbetet med att ta fram en järnvägsplan och ett antal detaljplaner längs spårvagnstunnelns sträckning. Därefter väntar en längre tillståndsprocess. Jämfört med den ursprungliga tidplanen har trafikkontoret nu också tagit höjd för eventuella överklaganden av järnvägsplanen, detaljplanerna och miljötillståndet. Sammantaget gör detta att byggstarten för Lindholmsförbindelsen tros dröja till 2031/2032.
Själva byggnationen väntas sedan ta cirka sju år, också det lite längre än tidigare prognoser.

- Det handlar framför allt om att bygget av sänktunneln beräknas ta något längre tid då ytterligare tidskritiska riskmoment har identifierats och inkluderats i analyserna, säger Ma-Lou Wihlborg.

Snabbare resor

Lindholmsförbindelsen är del av det större projektet Spårväg och Citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, där övriga deletapper ska stå färdiga redan under 20-talet. Projektet delfinansieras av staten via den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för.

- Lindholmsförbindelsen kommer att utgöra ryggraden i framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet, med smidigare och snabbare resor. Den är också central för omställningen till ett mer hållbart resande. Just nu visar vår prognos på en trafiköppning 2039, men vi ska göra vårt yttersta för att Lindholmsförbindelsen ska stå färdig så tidigt som möjligt, säger Ma-Lou Wihlborg.

${loading}