Till sidans huvudinnehåll

Färdigställande av ytskikt utmed Nordgårdsgatan, våren 2024

Publicerad 15 mars 2024

Åtgärderna kommer att skapa en helhet i området, vad det gäller gångstråk, träd, belysning samt ytskikt.

Åtgärderna kommer att skapa en helhet i området, vad det gäller gångstråk, träd, belysning samt ytskikt.

Mellan 25 – 26 mars är infarten från Ebbe Lieberathsgatan till Nordgårdsgatan avstängd Infart till Nordgårdsgatan finns från Mölndalsvägen. Access till P-garage är möjlig.

De sista arbetena med att färdigställa Nordgårdsgatan ska genomföras genom asfalteringsarbeten.

Framkomligheten kommer att påverkas under byggtiden.


${loading}