Till sidans huvudinnehåll

Gemensamma regler ger trygghet och studiero

Publicerad 2 april 2020

Under läsåret 2019/2020 har Kärraskolan f-3 fokus på trygghet och studiero. Kärraskolan f-3 har tagit fram gemensamma regler för bland annat lokaler, teknik och lektioner. Tanken är att göra eleverna medvetna om målen de arbetar för att nå, säger Jenny Adolfsson, förstelärare på Kärraskolan.

Lärarna har tillverkat skyltar med rutiner för hur de tillsammans med eleverna vill ha det i skolmatsalen, kapprum, på toaletter och med telefoner.

Vi började med att visa eleverna rutinerna för skolmatsalen. Efter en vecka utvärderade vi. Både elever och lärare upplevde att det hade blivit lugnare i skolmatsalen, säger Madeleine Svensson, förstelärare, kärraskolan.

Lärarna har också tagit fram ett gemensamt upplägg för lektionerna. Här förklaras bland annat vad, varför och hur eleverna ska utföra en uppgift.

För att det ska bli tydligt har vi tagit fram bilder som vi har satt upp i alla klassrum. Detta gör det också likvärdigt för alla elever och skapar studiero, säger Jenny Adolfsson, förstelärare på Kärraskolan.

Eleverna uppskattar de nya gemensamma rutinerna

Det är bra att inte behöva fråga om tiden, för det står, säger Kalle, elev på Kärraskolan.

Jag som lärare behöver inte svara på frågor som när slutar vi, hur länge håller vi på eller vad ska jag göra nu. Jag kan istället hjälpa eleverna med deras uppgifter, berättar Madeleine Svensson.

Engagerar vårdnadshavarna

För att vårdnadshavarna ska få ta del av Kärraskolans arbete med trygghet och studiero ordnades en föreläsning.

Skolrådet har velat veta mer om vad skolan kan göra för att uppnå trygghet och studiero. Därför har vi ordnat en föreläsning för både vårdnadshavare och personal som tar upp de lagar som vi i skolan arbetar efter. Som även föreläsarna menade, arbetar skolan främst förebyggande innan man går in på de åtgärder som finns i skollagen, avslutar Estera Brändström rektor f-3.

${loading}