Till sidans huvudinnehåll

Så ska skolorna få ihop ekonomin

Publicerad 27 oktober 2023

58 av 78 skolområden inom Göteborg Stad gör av med mer pengar än de har i sin budget. ”Flera skolor har färre elever än tidigare och samtidigt fler medarbetare. När skolorna har färre elever får de mindre elevpeng och har inte råd att ha lika många medarbetare.” förklarar Ulrica Johansson, ekonomichef på grundskoleförvaltningen.

”För att få ekonomin att gå ihop behöver skolorna göra förändringar. Framför allt behöver rektorerna se till att de inte har fler medarbetare än de har råd med. 95 procent av skolornas kostnader är löner till medarbetare”, säger Kristin Perem, HR-chef på grundskoleförvaltningen.  

Förändringar som ska leda till en bättre ekonomi
Alla kommunala grundskolor i Göteborg har nu ett externt rekryteringstopp. Det betyder att de bara anställer nya medarbetare som redan jobbar på en annan kommunal skola i Göteborg.

”Vi behöver helt enkelt flytta medarbetare till de skolor där de behövs innan vi rekryterar fler”, understryker Stefan Gustafsson, utbildningschef för skolorna i centrum och fortsätter: ”Det kan också vara bra att veta att skolorna fortfarande kan ta in vikarier för korta uppdrag upp till 10 dagar.”

Grundskoleförvaltningens centrala avdelningar har sedan april ett anställningsstopp.

”Gör vi inga förändringar får det negativa konsekvenser för både elever som går i skolan idag och de som ska göra det i framtiden. Till exempel måste skolor som gör av med mer pengar än de har i sin budget ta pengar från andra skolor” säger Ulrica Johansson.

 

FAKTA BUDGET OCH SKOLOMRÅDEN

  • I år har grundskoleförvaltningen en budget på 9,3 miljarder. Hur mycket pengar varje skola får beror bland annat på vilka stadier skolan har, antal elever och skolans socioekonomiska index. Här kan du se två filmer som förklarar grundskoleförvaltningens budget och resursfördelning.
  • Grundskoleförvalnitngen gör från januari till september ett minusresultat på cirka 36 miljoner. Grundskoleförvaltningens prognos för hela 2023 visar på ett minusresultat på totalt 60 miljoner kronor.
  • Grundskoleförvaltningen i Göteborg har cirka 138 kommunala skolenheter. Skolenheterna är grupperade i skolområden och totalt finns det 78 skolområdena. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.

 


${loading}