Till sidans huvudinnehåll

Mark- och beläggningsarbete på Arosgatan Etapp 1, 28 juni Etapp 2, 12 juli –14 juli Etapp 3, 8 augusti – 9 augusti

Publicerad 25 maj 2023

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Arosgatan. Under perioden kommer vi att riva gångbanor, byta brunnar, fräsa bort gammal asfalt och därefter lägga ny asfalt.

Arbetet kommer utföras i etapper.
Etapp 1 avser markarbeten (fräsning, byte av brunnar och rivning av gångbanor).
Etapp 2 markarbeten.
Etapp 3 beläggning av asfalt

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 16.00.
Framkomligheten kommer vara begränsad, men fordon kommer kunna passera. Under perioden kan inga bilar parkeras på gatan.

Innan arbetet påbörjas behöver buskar/träd klippas som hänger ut på gatan för att inte störa arbetet. Vi kommer inte kunna ta hänsyn till det som ej är klippt.${loading}