Till sidans huvudinnehåll
Träd lyfts på plats i Opalparken

Stor trädplantering i Opalparken

Publicerad 25 maj 2023

Under våren har 38 träd planterats i den nya Opalparken som nu växer fram intill Opaltorget i Tynnered. I höst fylls parken på med ytterligare 26 träd.

Genom parken kommer en allé av träd att rada upp sig. Arterna i allén är av 6 olika sorter för att allen ska bli mindre sårbar ifall någon art eller sort i framtiden skulle drabbas av någon sjukdom som då inte drabbar alla träd. I allén kommer bland annat Berlinal, Ungersk ek och Freemanlönn att planteras. Sorterna är också valda med hänsyn till att de ska vara tåliga mot svampsjukdomen phytophtora som drabbade de kastanjer som tidigare stod på platsen. Svampsjukdomen sprids med markvattnet och finns troligtvis kvar i marken då tidigare träd varit drabbade.


Många exotiska träd

I resten av parken kommer många exotiska träd ta plats som Ginko, Magnolia, Katsura, Amerikanskt ambraträd, Japanskt zelkova, Hiba, Kinesisk sekvoja med flera. Flera av sorterna finns det få av eller inga alls sedan tidigare i Göteborg och kommer lära oss mer om vilka träd som trivs här.

Träd för skyfall och varmare klimat

Förutom träd och grönska kommer Opalparken erbjuda picknickytor, lekplats, grusyta för boulespel och en amfiteater som också kan samla stora mängder vatten vid skyfall. Intill Amfiteatern och skyfallsytan kommer därför också planteras trädsorter som kan klara av att tillfälligt stå översvämmade. Träden är också valda för att parken över tid ska vara rustad för ett varmare klimat.

Hela Opalparken är planerad att stå klart under början av 2024. 


${loading}