Till sidans huvudinnehåll
En animerad bild av en hand som håller en klubba

Notiser från förskolenämndens sammanträde 25 oktober

Publicerad 6 november 2023

På förskolenämndens sammanträde fick nämnden bland annat information om förvaltningens arbete med språkstärkande utbildningar för medarbetare. Nämnden godkände förvaltningens delårsrapport och fattade beslut om tillfällig planerad stängning av en förskola samt en förändring inom pedagogisk omsorg.

Språkstärkande utbildningsinsatser

Åsa Holmstrand, enhetschef Kompetens och arbetsmarknad, Lisa Nyberg Lorentz, utvecklingsledare, och Angelica Ivanetti, utvecklingsledare, informerade nämnden om förvaltningens arbete med att förstärka språkutvecklingen hos medarbetarna.

Förändring inom pedagogisk omsorg
Förskolenämnden beslutar att minska verksamheten inom pedagogisk omsorg med fem dagbarnvårdare i området Biskopsgården på Hisingen, på grund av minskad efterfrågan.

Utvärdering av anpassad resursfördelningsmodell för förskolor i Södra Skärgården

Förskolorna i Södra Skärgården har en anpassad resursmodell där barnantalet till skillnad från ordinarie modell ligger fast under året och ersättningsnivåerna enbart utgår från barnets ålder. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden genomfört en utvärdering och konsekvensanalys av den anpassade modellen. Förskolenämnden godkänner förvaltningens utvärdering och förklarar uppdraget som slutfört.

Planerad tillfällig stängning av förskolan Röda Stråket 10

Förskolan Röda Stråket 10 är en treavdelningsförskola inne vid Sahlgrenskas sjukhusområde, som i nuläget har nio barn inskrivna. Det finns inga barn i kö till förskolan och antalet barn inskrivna på förskolan minskar kontinuerligt. Utifrån det låga barnantalet samt flertalet lediga platser i närområdet finns det en överkapacitet av platser i området. Förskolenämnden stänger verksamheten tillfälligt på förskolan Röda Stråket 10 från den 31 december 2023.

Samtliga handlingar

Protokoll och samtliga handlingar hittar du på sidan Nämndshandlingar


${loading}