Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på kulturföreningen Lyktan i skymningen, genom mörkret lyser lampor i fönstren på Lyktan.
Kulturföreningen Lyktan vid Gregorianska gatan i Kortedala. Foto: Lo Birgersson.

Nytt kunskapsunderlag om kulturlivets förutsättningar i Göteborg

Publicerad 23 februari 2023

Var görs kulturen i Göteborg? Den frågan har ställts till det fria kulturlivet vid flera tillfällen och hösten 2022 riktades frågan till kulturutövare verksamma utanför centrum. Resultaten ger en fingervisning om vad som är viktigt för kulturutövare när det gäller tillgången till lokaler, sammanhang och möjligheter till stöd.

Resultatet i den senaste rapporten "Var görs kulturen? Kompletterande kartläggning 2022" visar bland annat att hyran inte är avgörande i valet av lokal, man är helt enkelt verksam i den lokal som man fått tillgång till. Detta leder till att många kulturutövare jobbar hemifrån ofrivilligt. Många saknar också lokaler med gemensam utrustning och sammanhang för att nätverka i sin stadsdel.

På goteborg.se under kulturförvaltningens publikationer kan du ta del av hela resultatet i den senaste rapporten om "Var görs kulturen?". På samma sida hittar du också den första rapporten i ämnet som släpptes 2021.

Om bilden: Kiosken Lyktan vid Gregorianska gatan i Kortedala byggdes 1956, ihop med bostadsområdet med Kortedalas ikoniska trekantiga punkthus. Kiosken var rivningshotad under flera år, men renoverades i stället. Sedan sommaren 2021 hyrs den av Kulturföreningen Lyktan som har kulturverksamhet i den. Fotograf: Lo Birgersson.


${loading}