Till sidans huvudinnehåll

Rektorsverkstad nummer 3 år 2020, tema: delaktighet och inflytande på riktigt

Publicerad 26 oktober 2020

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 14 oktober handlade verkstaden om delaktighet och inflytande på riktigt. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här gången är det Annelie Frydebo, rektor för F-3 på Lindåsskolan, som svarar.

Varför är det viktigt att elever får ha delaktighet och inflytande i skolans verksamhet?

Vi ser att delaktighet och inflytande har betydelse för motivationen och lusten att lära. I läroplanen står det att vi ska förmedla kunskap om demokratiska värderingar och också bedriva undervisningen i demokratiska arbetsformer. Eleverna ska känna sig delaktiga inte bara i skolarbetet utan också i den sociala miljön. Det skapar ökad trivsel och glädje när vi tillsammans får alla att trivas, känna sig sedda och viktiga. 

Hur agerar du som pedagogisk ledare i arbetet med elevers delaktighet och inflytande?

Först och främst genom att visa att jag tycker att det är viktigt, bland annat genom att ge arbetet med att utveckla delaktighet tid och att systematiskt följa upp. Jag vill att delaktighet och inflytande ska genomsyra hela verksamheten i alla led - vi tänker klokt tillsammans. 

Vi arbetar sedan några år med kooperativt lärande och ser att aktiviteten och delaktigheten hos eleverna ökar. Många elever tar ett större ansvar och känner att de bidrar och behövs i gruppen. Talutrymmet fördelas jämnare och det blir mer dialog. En annan viktig aspekt, som vi ofta påminner varandra om, är elevers delaktighet i de extra anpassningar som görs för att de ska nå kunskapsmål och att deras skol- och fritidsdag ska fungera väl. 

Elevrådet är en viktig länk i vårt likabehandlingsarbete. Jag håller i elevrådet och att träffa dessa kloka elever är en av mina bästa stunder som rektor. Här ser jag att det är viktigt att eleverna inte bara får berätta vad som inte fungerar utan att de även får vara delaktiga i åtgärderna. Redan från förskoleklass är deras lösningar både kreativa och rimliga. Det blir inte alltid som de föreslår och då är det viktigt att de får ett varför. 

Vad tar du med dig för reflektioner och lärdomar från rektorsverkstaden?

Att i allt utvecklingsarbete vi gör på skolan ännu bättre och mer systematiskt ta in elevperspektivet

${loading}