Till sidans huvudinnehåll

Eleven leder utvecklingen

Publicerad 13 februari 2019

Eleverna i femman och sexan på Gunnestorpsskolan leder sina egna utvecklingssamtal. Genom att ta eget ansvar för sitt lärande får eleven insyn i sin kunskapsutveckling, säger Anna Öberg som är deras lärare.

För tre år sedan hade Anna Öberg tröttnat på vanliga utvecklingssamtal. Hon sökte aktivt efter en annan form för samtalen, läste lärartidningar och gick med i Facebookgrupper.

- När jag stötte på något som kallades elevledda utvecklingssamtal tyckte jag att det lät intressant och testade. Nu vill jag aldrig gå tillbaka till vanliga utvecklingssamtal. Jag ser stolthet hos både barn och föräldrar, säger Anna.

I ett elevlett utvecklingssamtal får eleven bygga vidare på sina starka sidor. Eleven lär sig att prata om sig själv och blir insatt i sitt eget lärande.

- Eleven pratar med sina vårdnadshavare under en timme. Jag är med den sista kvarten. När jag kommer till samtalet får jag en sammanfattning med de viktigaste målen som eleven vill satsa på. Jag är insatt i det eleven pratar om, eftersom vi har förberett utvecklingssamtalet på skoltid.

- De flesta av mina elever klarar att leda sina egna utvecklingssamtal. Efter ett par samtal blir de mer insatta i sitt eget lärande och de mål vi arbetar efter, avslutar Anna.

Annas tre tips till dig som ska genomföra ett elevlett utvecklingssamtal:

Förberedelse. Du behöver veta vad eleven kommer prata om under samtalet.
Låt eleverna träna på vad de ska säga under samtalet.
Möblera med tydliga samtalshörn (om flera utvecklingssamtal ska pågå samtidigt).

 

${loading}