Till sidans huvudinnehåll
Foto på rum i Silvergruvan med soffor och fåtöljer
Enhetschefer på Silvergruvan: Magdalena Bengtsson, Therese Alexandersson, Veronika Jacobsson, Anette Johnsson Koli, Mirela Osmanovic.

Silvergruvan blir Göteborgs Stads första akademiska vård- och omsorgsboende

Publicerad 28 november 2023

På Silvergruvan vård- och omsorgsboende uppstår ny kunskap när hyresgäster, närstående, personal, elever, studenter, lärare och forskare arbetar tillsammans för en ännu bättre äldreomsorg.

Avdelningarna hälso- och sjukvård och vård- och omsorgsboende driver gemensamt Silvergruvan som ett akademiskt- vård och omsorgsboende med fokus på utveckling, forskning och studenter. Att det blev just Silvergruvan beror på att det redan vid uppstarten fanns ett intresse från enhetscheferna att jobba aktivt med utveckling. 

— Det började egentligen med att vi ville ha stöd i det personcentrerade arbetet och tog kontakt med en av forskarna i förvaltningen. Därifrån har det utvecklats och nu är vi mitt i ett projekt där hyresgäster, närstående, personal och forskare tillsammans arbetar med att ta fram en modell för ett mer personcentrerat kontaktpersonskap, säger Veronica Jakobsson enhetschef på enhetschef på vård- och omsorgsboende.

Det akademiska vård- och omsorgsboendet är en del i att göra äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen till en kunskapsbaserad organisation. Det innebär att nya idéer utvecklas, testas och utvärderas i liten skala tillsammans med hyresgäster och medarbetare innan de införs i verksamheten. Att det finns enheter för somatik, demens, geropsykiatri och korttid i samma hus gör Silvergruvan extra lämpligt som akademiskt vård- och omsorgsboende. 

— Här finns Göteborgs Stads största korttidsenhet med anställda farmaceuter som gärna vill vara med och utveckla en säkrare läkemedelshantering. Just läkemedelsfrågor är ett viktigt område för att stärka patientsäkerheten och på Silvergruvan finns förutsättningar att ta fram nya arbetssätt som också kan vara till nytta i andra verksamheter i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, säger Renée Bergstrand, kvalitetsutvecklare på avdelning hälso- och sjukvård. 

Utvecklingsprojekt på gång

Det kommande året kommer två större projekt att startas upp på Silvergruvan. Det ena handlar om att utveckla mottagandet av sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenterDet andra projektet går ut på att anpassa förändringsarbetesmodellen Genombrott så att det blir enkelt för hyresgäster och medarbetare att göra förbättringar i verksamheten tillsammans. Genombrott är en metod för kontinuerligt och lärandestyrt förbättringsarbete som bygger på principen om att de som utför arbetet också är de som kan förändra det. Båda projekten sker i samverkan med universitetet och kommer följas med forskning. Och både hyresgäster och anhöriga är positiva över samarbetet. 

— Det ska bli spännande att fortsätta arbeta med akademiskt vård- och omsorgsboende och både hyresgäster och närstående är positivt överraskade att vi samarbetar med universitetet, berättar Veronica Jakobsson enhetschef på vård- och omsorgsboendet.

${loading}