Till sidans huvudinnehåll

Gårdstensskolan satsar på Skolvalet och Ungdomsfullmäktige

Publicerad 7 september 2022

I förra veckan var det skolval på Gårdstensskolan. Alla elever i årskurs 6-9 deltog. "Vi vill skapa intresse för demokrati och politik och visa för eleverna hur de kan påverka samhället. Samtidigt vill vi visa hur ett val går till", berättar Alfred Zakrisson, biträdande rektor på Gårdstensskolan.

I valet 2018 hade Norra Gårdsten lägst deltagande i kommunvalet och i hela landet.

Samtal om demokrati

Linda Nilsson är lärare i SO-ämnen i årskurs 7-9 berättar att Gårdstensskolan bland annat kommer att arbeta med är ett demokratipaket för skolan som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram. Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor (mucf) ordnar skolval för alla Sveriges ungdomar i årskurs 7–9 och gymnasiet.

– Skolvalet är ett jättebra sätt att förbereda eleverna på att rösta. Det handlar inte bara om själva valdagen utan även om vägen dit. På Gårdstensskolan tänker vi aktivt arbeta med att undervisningen ska genomsyras av demokratiska samtal. Vi kommer även att satsa på ungdomsfullmäktige där Göteborgs barn och unga kan få ökat inflytande, säger Linda Nilsson.

Viktigt att alla elever känner delaktighet

Anna-Kristina Jerlhag är rektor för skolområde Gårdsten och hon tycker att en viktig del av skolans uppdrag är att alla elever ska känna delaktighet i samhället och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

– Att vara aktiva i skolvalet är en del i det arbete som Gårdstensskolan gör där vi främjar elevernas lärande och förbereder dem för att leva och verka i samhället. För vår del känns det extra viktigt att arbeta med dessa frågor, med tanke på det låga resultatet i Gårdsten det senaste valet. Skolan är en demokratisk hörnsten i samhället och att fostra demokratiska medborgare genom att rusta våra elever inför framtiden är det viktigaste uppdraget vi har, säger Anna-Kristina Jerlhag.

${loading}