Till sidans huvudinnehåll
En kvinna som arbetar i industrimiljö.

Göteborg laddar för framtiden – utbildningscentrum batteri etableras

Publicerad 15 mars 2024

Omställningen till elektrifiering och digitalisering inom fordonsindustrin skapar nya kompetensbehov. Nu etableras ett utbildningscentrum inom elektromobilitet i Göteborg med planerad uppstart i januari 2025.

Fordonsindustrin i Västsverige genomför en stor omställning till elektrifiering och digitalisering med nya produkter och nya produktionsmetoder. Denna omställning medför en utmaning för kompetensförsörjningen i Västsverige.

Centrets betydelse

Utbildningscentrum batteri i Göteborg erbjuder en unik lärmiljö specifikt riktad mot batteritillverkning och elektromobilitet. Innehållet i utbildningscentrum utformas i nära samarbete med berörda företag och utbildningsanordnare och tillsammans med övriga lärmiljöer i Göteborgsregionen ska centret erbjuda en helhetslösning för kompetensförsörjning.

Vem ska utbildas?

Utbildningarna är tillgängliga för boende i Göteborg, Göteborgsregionen och övriga i Västra Götaland. Utbildningscentrum batteri är dimensionerat för 60 utbildningsplatser. Berörda företag bedömer att de årligen behöver utbilda upp till 700 personer. Gymnasieskolans bedömer att de årligen behöver cirka 500 utbildningsplatser och yrkesutbildning inom vuxenutbildningen cirka 100 platser.  Yrkeshögskolans behov uppskattas upp till 300 utbildningsplatser per år.  

Säkra kompetensförsörjningen

Centret ska bidra till att branschen klarar sin kompetensförsörjning, men det ska också bidra till att människor blir anställningsbara inom batteri- och fordonsindustrin. I det ingår att människor som idag står utanför arbetsmarknaden får möjlighet till utbildning som leder till arbete.Satsningen på ett utbildningscentrum batteri sker i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Driftansvarig för centret är Göteborgs Tekniska College.

${loading}