Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild på sträckan i tunnel mellan Lindholmen och Linneplatsen

BMP samråd (samråd för betydande miljöpåverkan) om Lindholmsförbindelsen

Publicerad 14 november 2023

Göteborgs Stad har i pågående järnvägsplaneärende tagit fram ett samrådsunderlag för anläggning av ny spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Linnéplatsen, via Stigberget.

Samrådet syftar till att ge allmänheten såväl som myndigheter och organisationer möjlighet att bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Handlingarna utgör underlag för Länsstyrelsens bedömning av projektets miljöpåverkan.

Samrådsunderlaget hittar du från 2023-11-14 på Göteborgs Stads webbplats: https://goteborg.se/projektbrunnsbolinne, samt bifogat i denna nyhet.

Länk till projektsida för sträckan Lindholmen  Linnéplatsen

Synpunkter på samrådsunderlaget kan skickas senast ​ 2023-12-05​ med vanlig post eller e-post till adressen nedan.

Ange ärendenummer ​EXF-2023-02713​.

Exploateringsförvaltningen

Box 2258, 403 14 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00
e-post: brunnsbo-lindholmen-linne@exploatering.goteborg.se


Övriga delsträckor i Lindholmsförbindelsen:

Brunnsbo  Hjalmarbrantingsplatsen

Frihamnen  Lindholmen

Ändring i samrådsunderlaget:

Dokumentet för samrådsunderlag avseende järnvägsplan Lindholmen-Linnéplatsen som publicerades här 2023-11-14 har uppdaterats och ersatts med en ny version daterat 2023-10-27. Uppdateringen avser enbart kartan där utredningsområdet visas i kapitel 3.1 ”Utrednings- och influensområde”, sidan 14.

${loading}