Till sidans huvudinnehåll

Reparation av fem broar i Billdals park, 18 mars – 30 augusti

Publicerad 14 mars 2024

Fem mindre gång- och cykelbroar i Billdals park är i behov av underhåll.

Anledningarna är flera och olika beroende på vilken bro det gäller. Till exempel har några av dem ett undermåligt räcke och andra är i behov av reparation eller utbyte av bärande delar i konstruktionen.

Arbetet utförs på vardagar mellan klockan 07.00 – 17.00. I undantagsfall kan arbete förekomma utanför dessa tider.

Under perioden kommer arbete för det mesta att utföras på två broar åt gången och som mest tre samtidigt. Varje bro kommer att stängas helt för passage under tiden som arbete pågår. Passerande över vattendraget i parken kommer att hänvisas till de broar i närheten som fortfarande är öppna.

Passerande i närområdet kan uppleva måttligt buller från arbetet tidvis.


${loading}