Till sidans huvudinnehåll

Spårarbete Hjalmar Brantingsgatan 19 november – 1 december

Publicerad 15 november 2023

Arbetet utförs nattetid kl. 21:00 - 06:00 mellan 19 november - 1 december och medför begränsad framkomlighet för bilister och övrig gummitrafik förbi arbetsområdet.

Arbete kommer att utföras vid Hjalmar Brantingsgatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

Arbetet utförs nattetid kl. 21:00 - 06:00 mellan 19 november - 1 december och kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt. Det kommer att bli begränsad framkomlighet för bilister och övrig gummitrafik förbi arbetsområdet. Vänligen observera skyltning på plats.
${loading}