Till sidans huvudinnehåll

Grundskolenämnden fördelar resterande 90 miljoner av kompletteringsbudgeten

Publicerad 4 juli 2024

Den 28 juni bestämde grundskolenämnden på ett extrainsatt nämndmöte att fördela återstående 90 miljoner kronor av kompletteringsbudgeten för ökade pensionskostnader. Pengarna fördelas till både kommunala och fristående skolor.

Pengarna fördelas enligt Göteborgs Stads resursfördelningsmodell. Resursfördelningsmodellen är ett sätt att fördela de ekonomiska resurserna till Göteborgs Stad skolor på ett sätt som tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Grundskolenämnden kommer fastställa beloppet för både fristående och kommunala skolor enligt resursfördelningsmodellen på nämndmötet i augusti.

Detta har hänt

  • Politikerna i kommunfullmäktige beslutade att skjuta till 100 miljoner extra till grundskoleförvaltningen. 
  • 26 mars beslutade grundskolenämnden hur de extra pengarna ska fördelas:
    • 90 miljoner avsätts till elevpengen för att kompensera skolenheternas ökade kostnader för avtalade förmånsbestämda pensioner. Beslutet om de 90 miljonerna överklagades till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning.
    • Övriga 10 miljoner har betalats ut till den kommunala kulturskolan, insatser för ökad måluppfyllelse och utökat skärgårdstillägg.
  • 21 maj beslutade grundskolenämnden att betala ut alla pengar, utom de fristående skolornas andel av de 90 miljonerna för ökade pensionskostnader. Även detta beslut överklagades till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning.
  • 13 juni beslutade förvaltningsrätten att upphäva grundskolenämndens beslut i den del som gäller avsättningen om 90 miljoner. Rätten upphävde också  beslutet att verkställa utbetalningen till de kommunala skolorna i denna del.
  • 28 juni beslutade grundskolenämnden på ett extrainsatt nämndmöte att betala ut återstående 90 miljoner av kompletteringsbudget till elevpengen för kommunala och fristående skolor utifrån gällande resursfördelningsmodell. 

Mer information

Läs mer: Handlingar från grundskolenämnden möte den 28 juni.
Läs mer: Resursfördelning i grundskoleförvaltningen – goteborg.se


${loading}