Till sidans huvudinnehåll
Illustration med tre olika snippor..

Tillsammans kan vi stoppa könsstympning av flickor och kvinnor

Publicerad 6 februari 2024

Idag den 6 februari är det FN:s internationella dag för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Enligt en uppskattning från Socialstyrelsen lever cirka 68 000 flickor och kvinnor med konsekvenserna av könsstympning. Runt 13 000 – 23 000 flickor riskerar att drabbas. Därför behöver vi lära oss mer för att kunna agera och skydda flickor så får det stöd de har rätt till.

Konsekvenser av könsstympning

Gemensamt för alla sorters könsstympning är att det är ett grovt övergrepp för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Ärren efteråt sitter både i kroppen och själen. De försvinner inte av tystnad.

Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer också bland spädbarn. Könsstympning kan skada både fysiskt och psykiskt.

Besvär av könsstympningen kan komma både direkt och senare i livet:

  • Infektioner och smärta i underlivet
  • Svårigheter att kissa
  • Svårigheter och smärta vid menstruation
  • Begränsad fysisk rörlighet, inte kunna hoppa eller springa
  • Fysisk och psykisk smärta vid samlag
  • Att inte kunna bli gravid
  • Förlossningskomplikationer
  • Psykiska besvär som t.ex. posttraumatiskt stressyndrom

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har sidan könsstympning.se. Här finns information om vad könsstympning är och vänder sig till både yrkesverksamma och utsatta.

Du kan göra skillnad och har ett ansvar

Könsstympning av flickor och kvinnor strider mot FN:s mänskliga rättigheter, mot barnkonventionen och är förbjudet enligt svensk lag. Bor man i Sverige är det olagligt att åka utomlands för att genomföra ingreppet. Det är olagligt att planera, förbereda och be någon utföra könsstympning. Men också att hjälpa till att hålla det hemligt och inte anmäla. 

Om du misstänker att någon är utsatt eller riskerar att utsättas:

  • Orosanmäl till socialtjänsten 031 -365 00 00, de ska se till barnets säkert och kan exempelvis besluta om utreseförbud.
  • Polisanmäl, vid misstanke om brott ska du polisanmäla 114 14, är det akut 112

Stöd och hjälp

${loading}