Till sidans huvudinnehåll

Ombyggnad korsning Frölunda Smedjegata / Axel Adlers Gata, augusti – november

Publicerad 7 augusti 2023

Refuger i korsningen Frölunda Smedjegata / Axel Adlers Gata skall byggas om för att möjliggöra en vänstersväng för trafik från Axel Adlers Gata. Arbetet pågår augusti – november, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

Korsningen blir samtidigt reglerad med ljussignaler. Arbetet utförs för att förbättra framkomligheten för trafik till den kommande bussdepån intill Järnbrottsmotet.

Arbetet pågår augusti – november, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.

Under schaktarbeten stängs ett bilkörfält av på Frölunda Smedjegata och trafiken leds förbi med signalreglering. Mindre, lokala omledningar görs för gång- och cykeltrafik och det kommer alltid vara möjligt för detta trafikslag att ta sig förbi arbetsplatsen. In- och utfart till Axel Adlers Gata stängs av och biltrafiken leds om via Viktor Hasselblads Gata.

Kollektivtrafiken vid intilliggande busshållplatser påverkas ej.

Del av lilla pendelparkeringsytan sydväst om korsningen kommer att stängas av för att kunna utföra närliggande schaktarbeten.


${loading}