Till sidans huvudinnehåll

Vi använder ljuset som en samlande punkt

Publicerad 3 april 2024

När Hjällbo centrum ska omdanas har belysningen en huvudroll. Lars Ocklund, belysningsexpert på stadsmiljöförvaltningen, ser ljuset som ett verktyg för samarbete och demokrati.

Vad går projektet Ljus och trygghet ut på?

– Torget i Hjällbo ska göras om för att skapa mer liv och rörelse. I vanliga fall brukar belysningen komma i slutskedet, men nu är vi med från start. Ljuset är lägerelden som alla samlas kring. Tanken är att få ihop skola, fastighetsägare, polisen, lokala grupper – ja, alla som intresserade av att få ett tryggare och säkrare område. Belysningen skapar helhet och länkar ihop torget med omgivande miljöer.

Vilken roll har belysning i stadsutvecklingen?

– När vi blir fler och fler måste staden användas på ett annat sätt – inte bara svälla ut ytmässigt. Om belysningen förstärks kan stadsrummen användas under längre tid. Någonstans handlar det också om demokrati – vågar du inte gå ut så haltar det lite. Genom att jobba med belysning på bra sätt i staden tror jag man kommer långt.

Mer information

I projektet Ljus och trygghet utvecklas belysningen i Hjällbo Centrum i samverkan med olika aktörer, lokala grupper och boende. Målet är att tillsammans ta fram förslag på sociala och fysiska åtgärder för dygnets mörka timmar. Läs mer om hur staden arbetar med belysning i Stadsmiljöförvaltningens vägledning för belysning av allmän plats.


${loading}