Till sidans huvudinnehåll
Bild på del av de upprustade parkerna med tegelröda hus runt
I Lillhagsparken växer fyra nya och upprustade parker fram.

Fyra nya och upprustade parker i Lillhagsparken

Publicerad 14 september 2022

I Lillhagsparken kommer fyra parker att byggas eller rustas upp: Sinnenas park, Lekparken, Entréparken och Finparken. Sinnenas park är först ut med byggstart hösten 2022. Utgångspunkten för de nya parkerna är att inspireras av och bevara så mycket som är möjligt av den gamla parkmiljön i området och att komplettera med nya funktioner och aktiviteter.

Sinnenas park blir en rofylld plats med gräsytor för lek och picknick. Nya sittplatser skapar möjligheter för olika åldrar att mötas – en park öppen för alla. Besökare når härifrån enkelt ut i naturområdet som omger Lillhagsparken.

Lekparken blir en öppen park med gräsmattor för bollspel och sällskapslek. I den östra delen kommer lekplatsutrustning byggas och vid skogsbrynet blir det en naturlek som också bjuder in att besöka den omgivande naturen. I lekparken blir det plats för både lek, bollspel, picknick och vila.

Entréparken kommer erbjuda plats för både lek, bollspel, umgänge och vila, samtidigt som platsen ska bli en välkomnande entré till nya Lillhagsparken. De ståtliga träden på platsen blir tongivande för Entréparken som delvis kommer byggas uppepå ett parkerings-garage.

Finparken är ett vackert parkrum redan idag och kommer att kompletteras med sittplatser och rustas upp där det behövs. Det blir främst en plats för promenader och avkoppling.

I naturen som omger området kommer utvalda platser och gångstråk att utvecklas och insatser kommer att göras för att gynna den biologiska mångfalden. Naturmiljön kommer precis som idag skötas som ett naturområde.

${loading}