Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Fjärrvärmearbete på Per Dubbsgatan 16 mars – 22 december

Publicerad 24 februari 2023

Arbetet genomförs främst under dagtid kl. 06.30 – 16:00, med undantag för specifika arbetsmoment som kan kräva nattarbete. Parkeringsytan på Per Dubbsgatan 21 är helt avstängd.

Omläggning av fjärrvärme måste utföras på Per Dubbsgatan och Medicinaregatan då dessa ledningar ligger i konflikt med kommande nybyggnationer. Arbetet kan medföra buller.

Flera körfält samt gång-och cykelbanor är periodvis avstängda vilket begränsar framkomligheten. Inom arbetsområdet finns både skyltar och vakter som hänvisar till alternativa vägar.

${loading}