Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över Biskopsgården, området för detaljplanen är markerat i rött.
Den röda markeringen visar området för detaljplanen

Nu kan det bli fler förskoleplatser i Biskopsgården

Publicerad 23 augusti 2023

Fler förskoleplatser kan bli möjligt i Biskopsgården. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 augusti antogs en detaljplan som möjliggör en utbyggnad av förskola i Solvädersbyn i Biskopsgården.

- Det behövs fler förskoleplatser i området och vi bedömer att platsen, som redan används för förskola är lämplig för ändamålet, säger My Andreasson, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Solvädersbyn ligger cirka 300  meter väster om Friskväderstorget. Förslaget är att nuvarande förskola med tre avdelningar ersätts med en ny förskola som kommer ha plats för sex avdelningar. Byggnaden kommer vara i två våningar. Byggrätten, alltså den del av detaljplanen som talar om hur stor byggnaden får vara, gör det möjligt att följa stadens inriktning om att friytan ska vara 35 kvadratmeter per barn utomhus. 

${loading}