Till sidans huvudinnehåll

Notiser från förskolenämndens sammanträde 30 augusti

Publicerad 6 september 2023

På förskolenämndens sammanträde fick nämnden bland annat information om förvaltningens arbete med språkfrämjande insatser. Nämnden fattade beslut om att dra tillbaka tillstånd för tre fristående verksamheter.

Språkfrämjande insatser för barnen

Lena Benedetto, utvecklingschef, Carina Koch Samuelsson, utvecklingsledare och Rebecka Hesse, verksamhetsutvecklare språk, informerade om förvaltningens arbete med språkfrämjande insatser för barnen.

Återkallelse av godkännande

Förskolenämnden återkallade godkännande tillstånd att bedriva fristående förskola för Stiftelsen Bräcke diakoni, Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan och Västra Frölunda pastorat.


Protokoll och samtliga handlingar hittar du under nämndhandlingar${loading}