Till sidans huvudinnehåll
Uteservering med väggar och tak. Illustration

Bygglovspliktiga uteservering kan få vara kvar under vintern

Publicerad 29 september 2023

Även i år kan du som krog-, restaurang- och kaféägare ansöka om att ha öppet din uteservering under vintern. Bygglovet förlängs inte automatiskt utan du måste inkomma med en ny ansökan.

Anledningen till att du behöver ansöka om nytt bygglov är att det ställs lite andra krav på en uteservering vintertid, till exempel ska den klara av snö. Du kan ha din vinterservering uppe till och med 31 mars.

Motivera i ansökan varför du vill ha din uteservering under vintern

Behovet av en tillfällig uteservering är avgörande för möjligheterna att få bygglov. Det är därför viktigt att du i din ansökan motiverar varför du har ett tidsbegränsat behov av uteservering under vintern.

Kom ihåg att uteserveringen bara får användas som servering, inte för förvaring av möbler eller liknande.

Du behöver också ha markupplåtelse

Om uteserveringen ska ligga på allmän plats krävs förutom bygglov också markupplåtelse från polisen för att använda platsen. I Göteborgs Stad är det stadsmiljöförvaltningen som hanterar detta. Säkerställ att du har markupplåtelse innan du ansöker om bygglov.

Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark

Sök bygglov för uteservering 

${loading}