Till sidans huvudinnehåll
Bild på en del av mossbeklädda Kyrkåsberget.
Nästa del i Selma Lagerlöfs parkstråk blir en entré till Kyrkåsberget.

Byggstart för entrén till Kyrkåsberget i Selma Lagerlöfs parkstråk

Publicerad 31 mars 2022

Sent i höst ska den södra delen av Selma Lagerlöfs parkstråk i Selma stad stå klart. I april börjar slutspurten med bygget av parkdelen vid Kyrkåsbergets fot.

De delar av Selma Lagerlöfs parkstråk som tidigare byggts är den aktivitetsfyllda entrén vid Backadalen, den lugna plazan och den fartfyllda lekplatsen. De var klara och öppnade i mars 2019 respektive juni 2020.

– Anledning till att vi har fått vänta med att bygga den här delen är att platsen har använts som anläggningsyta av andra byggaktörer i Selma stad, förklara projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Plats för rekreation, lek och picknick

Det första som händer är att i april tas förorenade massor bort. Därefter börjar bygget av parkdelen, som kommer att vara inhägnad så länge bygget pågår.

– Det blir en entré mot Kyrkåsberget med perennplantering, mer grönska i form av fyra nya träd och blommande buskar, gräsytor för spel, lek och picknick samt olika typer av sittplatser, berättar Johan Blomqvist.

För att knyta ihop parkstråket med övriga delar i Selma stad har sittmurar byggts i tegel liknande det som finns på den nya bebyggelsen runt omkring. En sådan sittmur kommer att byggas även i entrén vid Kyrkåsberget.

Klart under hösten 2022

Ett litet utegym har också funnits med i planen. På grund av att det kan medföra störande ljud för näraliggande bostäder så kommer det inte att byggas.

– Tanken är att vi ska kunna öppna Kyrkåsbergets parkdel sent i höst. Då har vi återskapat förbindelsen mellan Kyrkåsbergets stora rekreationsområde och är klara med den södra delen av parkstråket, säger Johan Blomqvist.

Bild på en del av Selma Lagerlöfs torg under ombyggnad. Lyftkranar syns bland annat. En del av området på bilden är också markerat med en röd linje.

Den röda linjen markerar området där den sista delen av Selma Lagerlöfs parkstråk ska byggas vid Kyrkåsbergets fot. Byggstart är 1 april 2022.

${loading}