Till sidans huvudinnehåll
Kranarna vid Göta älv

Beslut om tunnel under Göta älv

Publicerad 16 september 2022

Den 16 september 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att tunnel under Göta älv är det bästa alternativet för Lindholmsförbindelsen.

- En tunnel ger bäst förutsättningarna för snabb och kapacitetsstarkt resande samt ger bättre förutsättningar för god stadsmiljöutveckling och fortsatt exploatering och ger minst påverkan på riksintressena sjöfart och kulturmiljövård, fortsätter Ma-Lou Wihlborg som är projektledare.

Nu är alla beslut fattade, i både Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, vad det gäller val av alternativ för förbindelsen och nu fortsätter arbetet.

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Lindholmen nedfart, tunnel, underjordisk hållplats Stigberget, Linnéplatsen.

${loading}