Till sidans huvudinnehåll
Bild på färjan Elvy som lagt till vid Lindholmspiren.
Trafiknämnden har beslutat att delvis finansiera den tredje älvskytteln Elvy under förutsättning att avgiftsfri färjetrafik erbjuds mellan Stenpiren och Pumpgatan under sju år. Foto: Lindholmen Science Park

Förtydligande efter beslut om ny gång- och cykelbro

Publicerad 22 september 2021

Beslutet att gå vidare med en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj påverkar inte planerna på ett nytt färjeläge vid Pumpgatan.

Göteborgs Stad vill ha flera överfarter för olika trafikslag över Göta älv och de senaste åren har många diskussioner förts med de parter som berörs av trafikeringen på Göta älv. För att nå lösningar både på kort och lång sikt pågår flera arbeten parallellt.

Det här är beslutat för färjeläget vid Pumpgatan – en lösning på kort sikt

Trafiknämnden har beslutat att delvis finansiera den tredje älvskytteln Elvy under förutsättning att avgiftsfri färjetrafik erbjuds mellan Stenpiren och Pumpgatan under sju år.

Mot bakgrund av detta har trafikkontoret fått i uppdrag att anlägga ett färjeläge vid Pumpgatan.

— Projekteringen är genomförd, entreprenaden är upphandlad och trafikkontoret bedömer att färjeläget vid Pumpgatan kan vara på plats till sommaren 2022. Förutsatt att vi får våra avtal med Västtrafik på plats så kan vi erbjuda avgiftsfri färjetrafik mellan Stenpiren och Pumpgatan från 2022 till 2029, säger Gunnar Palm, projektledare på trafikkontoret.

Det här är beslutat för gång- och cykelbron – en lösning på längre sikt

Kommunfullmäktige har beslutat att påbörja arbetet med genomförandestudie, detaljplan och miljödom för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Trafikkontoret ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning. Om allt går som det ska kommer alltså en ny gång- och cykelbro att vara på plats under 2031.

— Som jag ser det behövs flera förbindelser över Göta älv och vi behöver tänka både västerut och österut i takt med att Göteborg växer på båda sidor om älven, säger Emma Josefsson, trafikplanerare på trafikkontoret. En redan etablerad plats kan justeras för att nyttjas på nya sätt som passar stadens utveckling.


${loading}