Till sidans huvudinnehåll

Grattis till Eva Björklund, Herrgårdsskolan som fått Helgepriset för undervisning i programmering

Publicerad 31 oktober 2018

‒ Det känns fantastiskt att få priset. Och dessutom veta att ”här får du – gör nåt med pengarna”, förklarar en strålande glad Eva Björklund på tåget hem från prisutdelningen i Stockholm.

Hon är matematiklärare på Herrgårdsskolan längst in i Sannegårdshamnen. Priset fick hon för sitt arbete med att kombinera programmering och matematik i undervisningen.

‒ Vi lever i en allt mer digitaliserad värld. Programmering ingår i läroplanen och vi använder oss av programmering för att lösa konkreta problem. Eller för att lära in matematik, fortsätter hon.

Det kan handla om att eleverna bygger en slumpgenerator i datorn. Generatorn ska ta fram slumpmässiga tal – på det sätt kombineras matematik och programmering. Eller eleverna kan programmera en fyrhörning, dra i den och se att vinkelsumman blir 360 grader. Det är också matematik.

‒ Målet är att kunna sprida erfarenheterna genom en bok, en hemsida eller på andra sätt få ut resultaten till andra lärare, förklarar Eva Björklund.

Hon har flera järn i elden. I dagarna kommer en bok för mellanstadielärare som undervisar i matematik i år 4-6.

Det är Helge Ax:son Johnsons stiftelse som delar ut Helgepriset. Priset delades idag ut på Skolforum. Varje stipendium är på 125 000 kronor och syftet är att belöna initiativ som kan utveckla undervisningen i svensk skola.

Motiveringen lyder: Projektet ”Programmering som väg för inlärning av matematik” syftar till att stärka undervisning i programmering, som är ett relativt nytt område i skolan. Den sökande ska utgå från forskningen som finns om matematik genom programmering, skapa övningar som passar för de lägre åldrarna i grundskolan och därefter ska övningarna tillämpas och processen ska dokumenteras. I det sista steget ämnar den sökande kunna sammanställa sina erfarenheter för att kunna sprida tillämpad skolnära kunskap om matematik genom programmering.

${loading}