Till sidans huvudinnehåll
Illustration av det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen med rund form
Illustration av närsjukhuset vid Wieselgrensplatsen. Illustration: Wingårdhs

Gröna samband – vinnare av arkitekttävlingen för Wieselgrensplatsens närsjukhus

Publicerad 9 maj 2023

Samtidigt som en detaljplanearbetet vid Wieselgrensplatsen pågår så har Västra Götalandsregionen genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningar och kostnader kopplat till ett eventuellt nytt närsjukhus.

Den 8 maj (2023) tillkännagavs vinnaren av arkitekttävlingen – Gröna samband, ritat av Wingårdhs arkitekter AB, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S och Sydväst arkitektur och landskap. ”Förslaget erbjuder ett ”frisk-hus” till Wieselgrensplatsen och till närområdet, ett sjukhus som är välkomnande både exteriört, med sin vackra runda form i staden, och i hur verksamheterna är arrangerade interiört”, skriver juryn bland annat i sin motivering.

Arbetet med detaljplanen för Wieselgrensplatsen ”Rambergsstaden - verksamheter söder om Wieselgrensplatsen” har precis varit ute på samråd och planen omfattar såväl utbyggnad av Lundbybadet, en ny ishall samt gör det möjligt med ett nytt sjukhus och även en mindre utbyggnad av Bravida Arena.

I höstas utlyste Västra Götalandsregionen, i samarbete med Göteborgs Stad, en arkitekttävling för att ta fram förslag på gestaltning av Wieselgrensplatsens närsjukhus inklusive de närliggande offentliga rummen.

– Det vinnande förslaget är ett närsjukhus med en tydlig och välkomnande identitet i staden, samtidigt som hög funktionalitet och trivsel uppnås, både för personal och patienter. Byggnaden blir en symbol för det goda samhället och en första pusselbit i den framtida staden, på en plats som idag är både vilsen och ödslig, säger stadsarkitekt Björn Siesjö som varit med i tävlingsjuryn.

Det vinnande förslaget Gröna samband, som är ritat av Wingårdhs arkitekter AB, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S och Sydväst arkitektur och landskap, visar en sjukhusbyggnad i ny tappning med ett framåtriktat koncept. Tävlingens syfte var att ha en kvalificerad designprocess utifrån närsjukhusets funktion, strategiska läge och visuella påverkan på stadsbilden samt för att få en bred genomlysning av projektet. Det är dock inte beslutat hur arbetet går vidare. Parallellt med arkitekttävlingen pågår den politiska beslutsprocessen inom Västra Götalandsregionen kopplad till framtida investeringar. Regionstyrelsen förväntas fatta beslut under 2023.

Juryns motivering

Gröna Samband är ett genomarbetat och kompetent gestaltat arkitekturförslag med potential att bli ett omtyckt och igenkännbart landmärke i staden.

Förslaget visar på inlevelse och kunskap i såväl patientens som verksamhetens behov och förutsättningar. Arkitekterna har gestaltat en vacker och väl fungerande byggnad med fina rum och en struktur som ger verksamheterna möjlighet att förändras över tid.

Utemiljön är rik på grönska och med god plats för vardagligt stadsliv. Förslaget erbjuder ett ”frisk-hus” till Wieselgrensplatsen och till närområdet, ett sjukhus som är välkomnande både exteriört, med sin vackra runda form i staden, och i hur verksamheterna är arrangerade interiört. Lösningar, material och motiv är genomtänkta och kommer tåla en fortsatt bearbetning.

Mer information om detaljplanen för Rambergsstadens idrottsområde

${loading}