Till sidans huvudinnehåll

Taxorna för avfall, vatten och avlopp höjs med 13 procent 2024

Publicerad 13 oktober 2023

(Uppdaterad 24 november 2023) Kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja taxan för avfall med 12,5 procent och vatten och avlopp med 13 procent nästa år. Höjningarna beror, bland annat, på att kommunen tar över insamlingen av förpackningar samt att vatten- och avloppsanläggningarna behöver bytas och byggas ut när Göteborg växer och klimatförändringar ökar.

Ökade kostnader för att hämta och behandla sopor


På avfallsidan beror höjningen bland annat på att det från och med 2024 är kommunernas ansvar att samla in förpackningsavfall från hushållen. Kommunerna får en viss ersättning för detta, men en del behöver finansieras med taxeintäkter. Utöver höjda avgifter för behandling tillkommer lagkrav på att alla ska sortera ut matavfallet, vilket ökar kostnaderna för insamlingen när de göteborgare som tidigare inte sorterat ska börja med det.

Om några år kommer alla göteborgare att kunna sortera förpackningar och sitt matavfall vid sin bostad. Det kostar att öka insamlingen men ger bättre förutsättningar att återvinna mer.

Exempel på hur höjningen av avfallstaxan påverkar boende


12,5 procent innebär en höjning med 260 kr på ett år för en exempelvilla som sorterar matavfall. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter där man sorterar matavfall innebär det en höjning på 3000 kr per år eller drygt 200 kr på ett år per lägenhet. För boende i lägenhet betalas avgiften indirekt via hyran.

Stora investeringsbehov inom vatten- och avloppsverksamheten


Vatten- och avloppsverksamheten har stora investeringsbehov. Därför måste taxan höjas med 13 procent 2024. Många gamla ledningar och anläggningar behöver bytas ut samtidigt som Göteborg växer. Detta gäller inte bara för Göteborgs Stad, utan också för övriga Sverige som måste hålla infrastrukturen för vatten och avlopp i skick.

Stigande räntor och byggkostnader som ökar på grund av inflationen påverkar taxan. När priset på kemikalier, el och annat stiger blir det helt enkelt dyrare att producera vatten och rena avlopp. Kostnader behöver täckas för att klara servicenivån trots förändrat klimat och en osäker omvärld.

Exempel på hur höjningen av VA-taxan påverkar boende:


13 procent innebär en höjning med 1 100 kronor per år för en exempelvilla. För ett exempelflerbostadshus med 15 lägenheter innebär det en höjning med 8 800 kronor per år, vilket innebär knappt 50 kronor per månad för en lägenhet. För boende i lägenhet betalas avgiften indirekt via hyran, med undantag för boende med individuell vattenmätning. Anläggningsavgiften, när en ny fastighet ska anslutas, höjs med fyra procent 2024. 

Får inte gå med vinst


Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. Varje år uppdateras taxan för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort och rena avloppsvatten. Intäkterna från avgifterna får inte vara större än kostnaderna för verksamheten: förvaltningen får alltså inte gå med vinst. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2024.

${loading}