Till sidans huvudinnehåll

Ny lärplattform för skolorna i Göteborg – Pilotskolan Svartedalsskolan har tyckt till

Publicerad 29 augusti 2022

”Här är platsen där de digitala kanalerna pratar med varandra”. Så beskriver Frida Hellgren Kesti den nya digitala lärplattformen Vklass. Hon är biträdande rektor på Svartedalsskolan som är en av två pilotskolor i grundskolan som testat plattformen. Vklass införs nu på alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Göteborg.

Svartedalsskolan har testat Vklass från februari i år fram till sommarlovet. Den första tiden var spännande men också utmanande eftersom skolans förväntningar ibland krockade med verkligheten.

Frida berättar att medarbetarna förväntade sig att få ett färdigt system att börja testa. Men piloten visade sig snarare handla om att utforska systemets möjligheter.

Vi har haft ett mycket större inflytande under den här piloten än vad vi trodde eftersom få saker var förutbestämda. En viktig uppgift för oss som pilotskola har varit att representera den dagliga skolverksamheten. Min känsla är att vi format plattformen tillsammans med grundskoleförvaltningen, säger Frida Hellgren Kesti.

Från Hjärntorget till Vklass
2009 började Frida arbeta med Hjärntorget, föregångaren till Vklass. Redan då hade hon ett stort intresse för att utveckla digitala arbetssätt för undervisning. Det kändes därför naturligt för Frida att vara med och pilot-testa Vklass när möjligheten kom.

Hjärntorget har spelat en viktig roll och utvecklats till en bra plattform för administration. Men vi har saknat koppling till andra digitala kanaler för undervisning. I Vklass samspelar skolans digitala kanaler – vi får äntligen en samlad plats för utbildningsverktyg, administration och kommunikation, säger Frida.

Vinsterna i den nya digitala lärplattformen
Ytterligare fördelar som Frida ser med den nya digitala plattformen är att den bidrar till likvärdighet mellan skolor och motverkar dubbelarbete. Till exempel har processen för elevhälsa gått från analog till att bli en digital del i Vklass. Även processen för utvecklingssamtal har blivit tydligare och smidigare i Vklass.

Nu behöver inte längre papper vandra, säger Frida.

Förändringarnas tid
Samtidigt som Svartedalsskolan befunnit sig mellan två system har de också fått hantera flera andra förändringar samtidigt.

Vi har fått skynda långsamt. Vi fick bland annat en ny läroplan första juli som gör att vi fått vänta med att utveckla vårt arbetssätt, vilket också påverkat användningen av Vklass, säger Frida.

I höst ser Frida fram emot att använda Vklass fullt och utforska fler funktioner i plattformen.

Nu kan vi grunderna. Under hösten kan vi gå in på detaljerna och utveckla smartare sätt att jobba och hitta fler vinster i systemet, säger Frida.

Om digital lärplattform
Den nya lärplattformen Vklass ska fungera som ett verktyg för kommunikation och administration av de elevnära processerna. Under vårterminen 2022 infördes det nya systemet på pilotskolorna, Landamäreskolan F-3, Svartedalsskolan 4–9, MTG och Schillerska gymnasiet. Höstterminen 2022 inför alla kommunala grundskolor och gymnasieskolor den nya digitala lärplattformen.


${loading}