Till sidans huvudinnehåll

Arbete med ny gång- och cykelbana över Marconimotet, 17 maj – våren 2025

Publicerad 17 maj 2024

En ny gång- och cykelbana ska byggas över Marconimotet. Den kommer att sträcka sig från A Odhners gata till Armlängdsgatan.

Den nya gång- och cykelbanan kommer knyta ihop områdena som ligger på var sin sida av Daghammarsköldsleden på ett bättre sätt. Broarna som gång- och cykelbanan kommer att byggas över behöver även byggas om för att anpassas till  dagens normer och krav. Därför kommer arbete med kantbalk och räcke utföras på broarna i anslutning till arbetet med gång- och cykelbanan.

Arbetet utförs till största del på vardagar mellan klockan 07.00 – 18.00 men kan också förekomma utanför dessa tider.

Under perioden kommer körfält att smalnas av och trafik överledas. Framkomligheten bedöms vara relativt god. Passerande och närboende kan komma att uppleva buller från arbetet tidvis.


${loading}