Till sidans huvudinnehåll

Giftormar och global hälsa på Påvelundsskolan

Publicerad 3 maj 2021

— Vi börjar väl nu? Killen från klass åtta på Påvelundsskolan sticker in huvudet och frågar NO-läraren Monica Täng Ekfeldt. Klassen ska ha lektion med Universeums projekt Framtidsambassadörer. Men det är tio minuter kvar till lektionen börjar.

I åttonde klass handlar det om global hälsa och om att sprida kunskapen på skolan och i elevernas omgivning.

— Kan ni berätta vad vi kan använda ormgift till förutom till serum eller motgift? Monica Täng  Ekfeldt ser ut över klassrummet och pekar mot en kille.

Det handlar om giftormar. Och om hur giftormar orsakar allt för många dödsfall i världen. Eleverna får lära sig att giftiga ormars bett är orsaken till många tropiska sjukdomar. Men de får också lära sig om hur ormarnas gift används till exempel i mediciner.

Monica Täng Ekfeldt berättar att de två lektionerna med naturorienterande ämnen, NO, i veckan inte riktigt räcker till för projektet. Så hon samarbetar med läraren i svenska där eleverna just nu jobbar med reklam. Då blir ormarna och den globala hälsan en konkret arbetsuppgift även där.

Hon berättar att hon brukar delta i olika projekt. Att det är bra för klassen att få ett gemensamt uppdrag som hela klassen ska lösa.

— I detta projekt blir kunskaperna förankrade i verkligheten. Dessutom får jag några idéer som jag kanske inte skulle använda annars, fortsätter Monica Täng Ekfeldt.

Nästa lektion ska klassen se en film om vilka skador ormbetten gör på människor. Filmen är svår att smälta, så det gäller att klassen har tid att prata efteråt.

Framtidsambassadörer är enligt Universeum ett samverkansprojektet som sammantaget ska  göra att fler elever klarar kunskapskraven i naturvetenskap och teknik. Att fler lämnar grundskolan med godkända betyg i dessa ämnen. Och att fler söker studier och arbete inom naturvetenskap och teknik.

— Jag hoppas också att projektet om den globala hälsan ger en förståelse för att vi lever i ett rikt land med god sjukvård, fortsätter Monica Täng Ekfeldt.

${loading}