Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild med flygvy över Smålandsgatan.
Här planeras såväl polisens och Rättscentrums utbyggnad som studentbostäder och kontor. Visionsbild: Kanozi Arkitekter.

Detaljplan för Smålandsgatan klar för granskning

Publicerad 20 oktober 2022

Detaljplanen för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden har ett spännande innehåll. Planen omfattar såväl Polisens och Rättscentrums utbyggnad som studentbostäder och kontor.

Byggnadsnämnden gav i vecka klartecken för granskning av detaljplanen för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden. Planen omfattar Ernst Fontells plats, Rättscentrum och Ullevi Tennis.

– Polisens behov av nya lokaler är prioriterat inom området. Polismyndigheten, som idag har kortfristiga lösningar genom hyreslokaler runt om i Göteborg, behöver mer yta för att bland annat  kunna samla en större planerad personalstyrka och samlokalisera sin verksamhet för att på så sätt minska transporter och öka säkerheten, förklarar Frida Kjäll, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Syftet med detaljplanen är att förtäta i ett centralt läge i Göteborg. Rättscentrum ska utvecklas och samtidigt tillförs funktioner i form av kontor, verksamhetslokaler, studentbostäder och ett antal smålägenheter. Befintlig tennisverksamhet integreras i den nya bebyggelsen. Det kommer också ske en upprustning av gatorna inom området. Våningsantalet varierar från 4–5 våningar närmast Smålandsgatan upp till cirka 18 våningar in i kvarteren och ut mot Skånegatan och Bohusgatan.

Granskningsperioden är 26 oktober – 16 november. Från den 26 oktober kan du ta del av alla planhandlingar digitalt och lämna dina synpunkter på plan- och byggprojekt

Under granskningstiden finns materialet också tillgängligt fysiskt på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Besökstid måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00 

${loading}