Till sidans huvudinnehåll

Asfaltering Västra Hagen 28 augusti – 30 september

Publicerad 22 augusti 2023

Arbete sker under dagtid kl. 7– 17 under perioden 28 augusti – 30 september. Framkomligheten i området är begränsad under tiden som arbetet utförs. Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera hänvisar flaggvakter dig rätt.

Delar av trottoaren och körbanan i Hagen behöver asfalteras om. Arbetet sker i flera etapper i form av; fräsning och rivning av asfalt på gångbanor, byta utslitna brunnar samt lägga ny asfalt på körbanan och gångbanan.

Gator som är aktuella för asfaltering:

 • Bävergatan
 • Hagens Kapellväg
 • Hagens Prästväg
 • Hagens stationsväg
 • Hjortgatan
 • Illergatan
 • Logatan
 • Minkgatan
 • Mårdgatan
 • Nerzgatan
 • Rådjursgatan
 • Sobelgatan
 • Uttergatan
${loading}