Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över biskopsgården

Positivt planbesked för ny grundskola vid Svarte Mosse i Biskopsgården

Publicerad 20 april 2023

En ny grundskola kan bli möjlig vid Svarte Mosse i Biskopsgården. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde, 28 mars, gav nämnden ett positivt planbesked för att bygga en ny F-6-skola i området.

- Det är brist på skolor i området så en ny skola med tillhörande idrottshall bedöms som positivt. Att området gränsar till ett grönområde och ligger nära hållplats för kollektivtrafik är viktigt utifrån ett barnperspektiv. Förhoppningen är också att skolans utformning ska stärka entrén till naturområdet Svarte Mosse, säger Hugo Lindblad, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

 Skolan som föreslås kommer ha plats för cirka 570 elever i årskurs F-6 och en grundsärskola med cirka 40 platser. Området ligger i stadsdelen Biskopsgården. Nordväst om hållplatsen Svarte Mosse och väster om bostadsbebyggelsen vid Termometergatan. Idag är marken  främst naturområde.

Gemensam detaljplan med förskola och bostäder vid Temperaturgatan

Stadsbyggnadsnämnden beslutade också att planen ska slås ihop med Detaljplan för förskola och bostäder vid Temperaturgatan, en planansökan som godkändes på nämndens sammanträdet i februari. Båda planerna är i linje med det program för Biskopsgården som är under arbete och som var ute på samråd under sommaren 2022. Arbetet med detaljplan planeras att starta under 2023.

${loading}