Till sidans huvudinnehåll

Arbete i Frihamnen-Hisingsbron 2 april - 15 september

Publicerad 21 mars 2024

Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026.

Den 2 april – 15 september genomförs förberedande arbeten med att koppla på den nya spårvägen från Hisingsbron till Frihamnen, band annat genom installation av spårväxlar.

Detta innebär en begränsning av biltrafiken i riktning mot centrum på Hjalmar Brantingsgatan som kommer att ledas förbi arbetet på ett körfält mot normala två. Påfart mot centrum från Frihamnen stängs vid Frihamnsmotet, biltrafiken hänvisas till andra förbindelser. Busstrafiken går ordinarie väg, ingen biltrafik i kollektivtrafikkörfältet.

Gång- och cykeltrafiken på västra sidan av Hjalmar Brantingsgatan leds om via Frihamnen. Gång- och cykeltrafik till och från Backaplan rekommenderas att välja den östra sidan av Hisingsbron.

trafikgoteborg.se kan du få tips på nya resvanor för att underlätta för din resa. Välj alternativa vägar, åka andra tider om möjligt. I maj startar nya färjan mellan Stenpiren och Lundbyvass.

${loading}